El blog d'en Gallego
|  contrast   intranet

Societat
16/10/2016


Per Joan Carles Gallego Herrera
Aquest dilluns, 17 d'octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, la Plataforma Pobresa Zero - Justícia Global, integrada per més de 3.200 organitzacions socials, entitats i sindicats, presenta públicament les propostes de prioritats per combatre la pobresa i construir una societat més justa i equitativa. Els “12 fronts en la lluitacontra les desigualtats”, plantejats com a urgents i prioritaris fa un any per posar fi a l’emergència social, segueixen vigents. S’ha fet alguna cosa a escala local, s’ha celebrat el Ple sobre emergència social al Parlament i s’ha creat una comissió de seguiment de les resolucions acordades, però les concrecions són lentes o inexistents. Prop d’un 25% de la població està per sota del llindar de la pobresa i, mentrestant, les necessitats de la població més vulnerable continuen en espera d’una acció de govern que arrossega i acumula mesures pendents i urgents de fa anys. Entre aquestes recordem la reforma de la renda mínima d’inserció o l’aprovació d’una renda garantida de ciutadania, que ja recull l’Estatut de Catalunya del 2006. La pròrroga pressupostària del 2016 no pot justificar la inacció ni la manca de determinació a l’hora de prioritzar i d’aplicar realment mesures urgents.

La situació és preocupant: treballadores i treballadors pobres, en situació d’atur, precarietat i inseguretat laboral; bretxa de gènere, en l’ocupació, el salari, la societat; llars sense ingressos i persones que no tenen les necessitats bàsiques cobertes; un sistema educatiu que accentua les desigualtats; dificultats d’accés a la salut i als serveis sociosanitaris; l’habitatge no es considera un dret sinó una mercaderia amb la qual s’especula per obtenir el lucre privat; no-reconeixement de drets de ciutadania a persones per raó del seu origen nacional o ètnic... Aquesta és la realitat que dibuixa el panorama d’emergència social, que exigeix compromisos al Govern, de major inversió social i d’una fiscalitat veritablement progressiva i justa. Una acció de govern que impulsi polítiques públiques amb un enfocament inclusiu, que tingui com a objectiu l’equitat, la justícia i la cohesió social. Que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la plenitud de drets de ciutadania a tothom qui resideixi a Catalunya.

El creixement de l’activitat econòmica ha de permetre recuperar els salaris i les condicions de treball, fent front a la forta devaluació interna que han patit els treballadors públics i privats aquests anys de recessió. Amb la inflació per sota de la mitjana de la UE és possible, i necessari, incrementar les retribucions salarials. Cal augmentar, també, el poder adquisitiu de les pensions, incrementar el salari mínim, concentrar els incentius a la contractació als col·lectius amb majors dificultats i amb menys ingressos, i establir un pla de xoc per als aturats de llarga durada. Són mesures imprescindibles per combatre la pobresa i la desigualtat. És urgent derogar la reforma laboral i recompondre l’equilibri de la negociació col·lectiva, reforçant la capacitat negociadora de les organitzacions sindicals, però també un compromís dels governs, amb l’impuls del diàleg social i la concertació social per abordar les polítiques d’ocupació i les estratègies de creixement, i convocar la Comissió del Pacte de Toledo per reconstruir els consensos sobre la Seguretat Social i garantir-ne el seu equilibri i la seva viabilitat.

En aquest marc, la Plataforma Pobresa Zero - Justícia Global planteja un seguit de mesures i accions en matèria de benestar, drets socials i migracions que s’han de traduir en acció i mesures de govern. Però també es fan propostes sobre fiscalitat, per tal d’assolir la suficiència d’ingressos que permetin disposar dels recursos per dur a terme el canvi d’orientació de les polítiques que es reclamen. Si bé l’actual model de finançament de Catalunya és injust i evidencia un dèficit fiscal real, això no pot ser l’excusa per no abordar el principal i real problema que tenim, que és el de la fiscalitat, agreujat per les rebaixes fiscals a les rendes altes fetes els darrers anys pel govern de la Generalitat. Necessitem i podem avançar en una fiscalitat que redistribueixi la riquesa de forma justa i suficient, augmentant l’ingrés públic de forma estructural homologant-nos a la mitjana europea en pressió fiscal, cosa que permetrà també aproximar-nos als nivells de despesa de la mitjana de la UE, que avui estan en prop de 9 punts de PIB de diferència. Si volem eradicar la pobresa necessitem més poder sindical  a l’empresa i la societat, per disputar la riquesa que el treball crea. Però és també imprescindible augmentar la disponibilitat de recursos públics i fixar de forma clara en l’elaboració dels pressupostos les prioritats socials per combatre la pobresa i la desigualtat.  

 1 comentaris


Laboral
09/10/2016


Per Joan Carles Gallego Herrera
Europa es fa valer en el terreny laboral aquests dies, després de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que adverteixen el Govern en relació amb la injusta i discriminatòria legislació laboral amb els treballadors i treballadores temporals. Han estat reforçades per una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (STSJM), que, en coherència amb aquelles, reconeix el dret d’una treballadora temporal a rebre una indemnització justa i no discriminatòria en relació amb un contractat fix. Aquestes sentències fan valer una concepció d’Europa, la de la Carta social, la del dret europeu, la del diàleg social, i alerten dels tractats de lliure comerç (TTIP, CETA) negociats al marge de les institucions democràtiques.  

Les sentències alerten sobre l’ús abusiu de la contractació temporal (referit a l’interinitat en el sector públic, però extensiu al sector privat) i estableixen lobligació d’estabilitat per a aquelles feines que realitzen les mateixes tasques que un fix i que no tenen cap justificació objectiva de ser excloses com a treball fix, amb la salvaguarda de la substitució de persona amb dret a reserva de plaça. Sentencien també el dret a la igualtat en el treball, és a dir, a no ser discriminat i, per tant, a disposar de les mateixes condicions de treball que tenen les persones que fan una feina similar i, consegüentment, a percebre una indemnització justa, similar a la que rep una persona amb contracte fix. Reforcen, així, la necessitat de derogar les darreres reformes laborals i de construir un nou marc de drets laborals adequat a la nova realitat econòmica i social.

Urgeix ja modificar l’Estatut dels treballadors per homologar els drets de les persones amb contractes fixos i temporals, i posar fi a l’actual discriminació i rescabalar els drets dels treballadors i treballadores temporals. Barrant el pas als intents demagògics i interessats del Govern i alguns sectors econòmics, que voldrien introduir noves formes de precarització o devaluació de drets (“contracte únic”, “contracte amb indemnització creixent”, etc.), contraris al contingut de la sentència i a la mateixa legislació europea. Cal canviar la norma per aplicar ràpidament i amb caràcter universal el contingut de la sentència, fent avançar l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació i garantint la igualtat de tots els treballadors i treballadores quant a drets. Mentrestant, però, cal posar a  disposició de tots els treballadors i treballadores temporals les eines sindicals i jurídiques per reclamar i rescabalar les possibles diferències econòmiques que els puguin correspondre, tal com planteja la campanya posada en marxa per CCOO.

La STJUE posa de manifest el valor del dret europeu, de la Carta social europea i el valor del diàleg social. El tribunal aplica una directiva europea que garanteix el principi d’igualtat i no-discriminació en el treball, subscrit per la patronal europea i la Confederació Europea de Sindicats (CES) en el marc del diàleg social. No és la primera vegada que hem hagut de recórrer al Tribunal Europeu per trobar l’empara que ens nega una legislació injusta i discriminatòria com la que tenim. La STJUE és oportuna especialment ara que el debat en relació amb els tractats de lliure comerç TTIP i CETA és viu.

El TTIP i el CETA s’estan negociant a esquena de la representació democràtica de la ciutadania de la UE, representen una amenaça als drets laborals, socials i mediambientals, i atempten contra el sistema democràtic i els serveis públics, que poden quedar supeditats al negoci i als interessos privats i de les grans empreses multinacionals. Amb el TTIP o el CETA, sentències com la del TJUE tindrien dificultats per ser subscrites amb caràcter universal, atesa la prerrogativa d’utilitzar, per part de les multinacionals, marcs jurisdiccionals específics davant de normes que considerin que atempten contra els seus interessos. Els tractats comportarien l'afebliment del dret laboral europeu.

Aquests dies s’han convocat nombroses mobilitzacions arreu dEuropa per aturar els tractats. Aquest dissabte, 15 octubre, a la tarda es convoca una cadena humana, per palesar el rebuig i evitar que el Govern en funcions doni llum verda al CETA en la cimera europea dels propers dies 18 i 21. La campanya contra el TTIP segueix viva i no permetrà que les negociacions d’aquest tractat es reprenguin d’aquí a uns mesos amb un altre nom. Si s’aprova el CETA i es mantenen les negociacions sobre el TTIP, el model social europeu, cada cop més afeblit, rebria l’estocada definitiva. Sens dubte Europa ha de canviar moltes coses, per fer-la més democràtica, més social, més solidària, més sostenible, però no en el sentit que indiquen el TTIP i el CETA.

 1 comentaris


Laboral
02/10/2016


Per Joan Carles Gallego Herrera


... Veure article complert

1 comentaris


Societat
25/09/2016


Per Joan Carles Gallego Herrera


... Veure article complert

1 comentaris


Economia
18/09/2016


Per Joan Carles Gallego Herrera


... Veure article complert

1 comentaris

 
pàgina 1 de 66

icona llapis  Idiomes

Idiomes


 

icona llapis  Articles per data


icona llapis  Articles per temaFacebook Twitter


icona llapis  Blocs i altres enllaços

font RSS

© CCOO de Catalunya

Aquesta pàgina compleix els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i és accessible per a persones discapacitades.

Codi XHTML 1.0 Transitional vàlid! CSS Vàlid! Nivell A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies